Прозоречни системи Brillant-Design MD

70 мм система със средно уплътнение за взискателно строителство
Image

Rehau Brillant-Design MD се изгражда на базата на успеха на Rehau Brillant-Design с опорно уплътнение. Със същата успешна оптика Rehau Brillant-Design MD беше разработена като самостоятелна система със средно уплътнение.

При Rehau Brillant-Design MD на преден план е топлоизолацията. Много добрите изолационни качества на дълбоките 70 мм профили и прецизната петкамерна техника се усилват още повече чрез средното уплътнение.

Rehau Brillant-Design MD

За повече спокойствие и топлина у дома
Image

Rehau Brillant-Design MD е надеждна 5-камерна система с отлични топлоизолационни качества: Uf = 1,3 W/mlK със стандартна армировка и Uf = 1,1 W/mlKв с термично разделена армировка.

С тези показатели системата намира широко приложение в новото строителство и строителството ориентирано към пестене на енергия и саниране на стари сгради.

Освен това Rehau Brillant-Design MD е търсена серия за нуждите на взискателно жилищно строителство, а при ремонтни дейности в домакинствата - при изграждане на прозорци и балконски врати.

Предимства